NLP Trainer Eğitimi

NLP Trainer eğitiminde 16 yıllık tecrübe!!! Dünyanın en deneyimli  Trainer eğitmenlerinden  direk  eğitim ve anında geri bildirim alma ayrıcalığına sahip olacaksınız. Şimdiye kadar deneyimlediğiniz en derin NLP eğitimine katılacaksınız. NLP Trainer eğitimi süresince hayatınızın her hangi bir döneminde edindiğinizden daha fazla yetenek kazanacaksınız. Bu kişisel gelişiminiz için eğlenceli, heyecan dolu ve bir daha bulunmaz bir fırsat…

NLP Trainer eğitimi, katılımcıların iş yaşamları ve özel yaşamlarında kişisel gelişim için birlikte kullanmaları amacıyla pratiğe yönelik olarak ve
 
Türkiye’deki iş yaşamının gerçek koşulları göz önüne alınarak düzenlenmektedir.
 
# Mükemmel, hızlı, kalıcı ve bilinçaltına yönelik akıl almaz  eğitimlerin  sırlarını öğrenin!!!
 
# Kaliteli, Profesyonel ve Uluslararası bir eğitim!!!

Neuro: Zihin yada beyin, merkezi sinir sistemi ve özellikle hissettiğimiz, gördüğümüz, işittiğimiz, tattığımız ve kokladığımız duyguları ifade eder. Bu beş duyu organımız aracılığı ile dış dünyadan verileri alır ve iletişim kurarız. Hafıza ve hayal gücümüzde iç kişiliğimizle iletişim kurmamızı sağlar.

Linguistic: İletişim sürecinde içsel dilimizi ve beden dilimizi nasıl kullandığımızı gösterir.

Programming: Alışkanlıklar ve bilinçdışı davranışların nasıl ortaya konduğunu açıklar. Yada sahip olmak istediğiniz davranış tarzına nasıl sahip olacağınızı açıklar.

"NLP insan deneyimi ve iletişiminin güçlü ve belirgin bir modelidir. NLP ilkelerini kullanmak, size her türlü insan hareketini hızlı ve kolay şekilde, kalıcı ve köklü değişimler yapmanıza izin verecek kadar detaylı tanımlama imkanı verir."

İyi bir iletişimci olmak, beynimizi etkin kullanmak, pozitif düşünmek, istenmeyen davranışlarımızı değiştirmek, hedef belirleyip sonuç almak, fobilerden kurtulmak, başarı ve motivasyon tekniklerini hayatımıza geçirmek, iyi bir lider  olmak, özgüven kazanmak gibi hayati önem taşıyan faydaları vardır.

NLP Trainer eğitimi eğitimcinin eğitimidir. Bu eğitimin sonucunda kişi artık kendiside eğitimi vermeye başlayabilir. Trainer eğitiminin tamamı uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Uluslar arası NLP eğitimleri standartlarında düzenlenen NLP Trainer Eğitiminde, NLP eğitimi düzenleyebilmeniz için gerekli teorik ve teknik eğitimden geçeceksiniz. Eğitmenin eğitimi programında öncelikle nasıl tam olarak kendiniz olabileceksiniz onu öğreneceksiniz. Yani odak nokta katılımcıların kendisidir. NLP eğitmenliği, kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları iş ile uyum içerisinde olmasını gerektirir.

NLP, herhangi bir şeyi sunarken veya insanlarla iletişimde bulunurken tümden uyumlu ifadenin kullanılmasını önerir. Zihinsel uyum iç huzuru; fiziksel uyum ise sağlığı temsil eder. Uyum aynı zamanda mükemmel ilişkiler kurmak için elde edilmesi gereken bir beceridir.

NLP üç boyutlu bir resme benzetilebilir, bir yerden başlayıp resmin bütününe varılabilir. Bazı günler çok iyi geçer, kimse yanlış bir şey yapmaz ve her şey yolundadır. Bazı günler ise çok kötüdür ve her şey ters gider. Bütün bunlar nasıl olmaktadır? NLP size bunların nasıl olduğunu açıklayabilir. İşte o zaman siz de kendi yolunuzda daha fazla seçenekle ve yükünüz biraz daha hafiflemiş olarak yürüyebilirsiniz.

NLP katkısını insanlar üzerinde yapar. NLP nin etkisi, ister öğrenme, ister iletişim, ister liderlik, isterse hedefe ulaşma ya da sorun çözme alanlarında olsun, her düzeyde değişim meydana getirir. Ancak bu değişim insanda olur. Kişisel mükemmelliğin bilgisi ve becerisi, tıpkı araba kullanmayı, yüzmeyi ya da kişisel bilgisayarı kullanmayı öğrenmek gibi öğrenilebilmesidir.

NLP Trainer eğitimi
nde bireyler,  NLP eğitimi düzenleyebilmeleri için teorik ve teknik eğitimden geçirilir. NLP eğitmenliği, kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları iş ile uyum içerisinde olmasını gerektirir. Bireyler eğitim sırasında meslekleri ile ilgili ilgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirirken, NLP tekniklerinin yaşamda kullanılmasında uzmanlaşırlar.

Bu eğitimle birlikte bireysel müdahele yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz. Kendinizde ve başkaları üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek için ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız. Bireysel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri seviyede gelişirsiniz. Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme kapasitenizi oldukça arttırırsınız.

NLP Trainer Eğitiminin Amacı

    NLP profesyoneli adayımıza  çok güçlü araçlarla fark yaratarak dilediği maddi ve manevi tatmini yaşatmaktır.NLP  Trainer diploma eğitimine katılan kişiler  NLP  konusunda sertifikalı( NLP Diploma, NLP Practitioner, NLP Master Practitioner) eğitimleri verebilmektedirler.


NLP Trainer Eğitiminin  Kapsamı

    NLP  eğitimi verebilme yetkinliğine sahip olmak isteyen kişilere bu kavramlarla ilgili başlangıçtan eğitmenlik seviyesine kadar tam destekli  eğitim sunan DİPLOMA PROGRAMI’dır.

NLP Trainer Eğitiminin Deneyim Süreci

    Trainer Diploma Programının tamamlanması için minimum 210 saatlik eğitim ve deneyim süresinin belgeli tamamlanması gerekmektedir.

NLP Trainer Eğitimine Katılanların Yetkinlikleri

 NLP destekli danışmanlıklar verebilirler.
 NLP ile ilgili sertifika programları açabilirler.
 Bireysel ve kurumsal NLP ilgili eğitimler verebilirler.
 
Nlp Trainer Eğitiminin İçeriği

Trainer Training  Programına katılarak NLP İle ilgili son gelişmeleri hızlı bir şekilde yakalama şansınız var. Aşağıda NLP Trainer Training  Programına katılacak kişilerin öğrenecekleri bazı konu başlıkları.

•    Motivasyon, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

•    Fikirlerin açıkça ve gerektiğinde ortaya konması.
 
•    Dinleyicileri bilinçdışı düzeyde etkilemenin sırları.
 
•    Takım iletişimi ve takım ruhunun yükselmesi.
 
•    Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırmak.
 
•    Anlamayı hızlandırmanın etkili yöntemleri.
 
•    Kavram, ilke, yöntem, prosedür modellemesi.
 
•    Bir bütün olarak öğrenen organizasyonların geliştirilmesi.
 
•    Duruma göre stratejileri kullanmak.
 
•    Duruma göre ağırlığını koyma.
 
•    Mantık seviyelerinin ötesi.
 
•    Sibernetik epistemoloji.
 
•    Bilinçaltı satış, ikna ve prezentasyon teknikleri.
 
•    Hiyerarşi seviyelerini ve mantik çeşitlerini izlemek.
 
•    Öğrenen kişileri modelleme.
 
•    NLP teknikleri ile uygulamalar.
 
•    Eğitmen kimliğini oluşturma ve geliştirme.
 
•    Öğrencileri değerlendirme, test etme, geri bildirimde bulunma ve tekrar test etme.
 
•    Coaching
 
•    4 öğrenme stili ve eğitim planlaması (4MAT sistemi).
 
•    Bilinçaltı iletişim teknikleri.
 
•    Sahnede çapa atma teknikleri.
 
•    Lojistik (ve lojistikle çalışmak)
 
•    Oturma düzenlemesi.

•    Çevre düzenlemesi

•    Araç, gereç

•    Çevresel etkileri

•    Dökümanlar
 
•    Hızlandırılmış öğrenme.
 
•    Üretken öğrenme.
 
•    Chunking, sıralama ve davranışların şekillenmesi.
 
•    Yetişkin ögrenme teorisi ve hafiza dinamikleri
 
•    Öğrenmenin 4 seviyesi.
 
•    7 üretken öğrenme TOTE modeli.
 
•    Öğrenme meta programları.
 
•    İleri dil kalıpları ve metaforlar.
 
•    Başarılı yöneticilerin/satıcıların modellenerek davranışlarının diger meslektaşlarına aktarılması.
 
•    Sahne becerileri.
 
•    Öğretme stili geliştirme.
 
•    Eğitimde egzersizleri kullanma stratejileri.
 
•    Eğitimde yönlendirme stratejileri.
 
•    Eğitimi özetleyerek sonlandırma teknikleri.
 
•    Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmak.
 
•    Ses, ritim ve vücut dilinin ustaca kullanımı.
 
•    Eğitmenlerin notlarını gerektiğinde kullanma yada kullanmama yöntemleri.
 
•    En yüksek kapasitede modelleme stratejileri
 
•    Grup kalibrasyon yöntemleri.
 
•    Grup trans uygulama becerileri.
 
•    Eğitimde müzik, renk ve oyunların kullanımı.
 
•    Öğrencilerin geçmişten gelen öğrenim engellerini  kaldırmak.
 
•    İki eğitmenin birlikte eğitim verme teknikleri.
 
NLP Trainer Eğitiminin Türü

    Sertifika Programları programıdır.

MTI (Mind Training Institute), NLP akreditasyon sürecinin standardizasyonunu ve sürekli gelişimini sağlayarak dünya çapında NLP’yi etik degerlere saygili ve profesyonel olarak ögreten NLP Trainerlar yetiştirmeyi amaçlar. MTI (Mind Training İnstitute) sertifikasyon standartlarina göre eğitilmiş binlerce eğitimci bulunmaktadır. Bütün üyeler, NLP Trainer egitiminde olabilecek en yüksek düzeyde başarı göstermiş ve NLP Trainer unvanını kullanmaya hak kazanmıştır.Üyelerin uyması gereken etik, profesyonellik, ve rekabet standartları MTI (Mind Training Institute) tarafından belirlenmektedir.Üyelerin düzenleyecekleri NLP Practitioner/Master Practitioner eğitimlerinin içeriği, teknolojinin son noktasındaki gelişmeleri barındırması için her yıl yeniden gözden geçirilir.
 
SERTİFİKA : Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan  katımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası  NLP Trainer sertifikası verilecektir.
 
DÖKÜMAN : Kursa katılan her katılımcıya NLP Trainer seminer dökümanları verilecektir.

NLP Trainer Eğitiminin Yöneticileri


    Saygın Coaching & Consulting bünyesindeki NLP Master Trainer  eğitmenleri, hayatın hızına nasıl yetişileceği ve sınırsız bilgi edinme becerimizi açığa çıkarmayı en iyi şekilde tasarlayabilen profesyonellerdir

    Saygın Coaching & Consulting tarafından tasarlanan NLP Trainer programı,  bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçları saptanmaktadır. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanları da bulunmaktadır.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp trainer eğitimi nlp uzmani nasil olunur - nlp sertifika - nlp eğitmen - nlp trainer eğitimi genel sohbet - nlp bilgi -

Yorumlar