İzmir NLP Eğitimi

NLP 1970’li yıllarda dilbilimci John Grinder ve matematikçi Richard Bandler’in çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. NLP’ nin özü modellemeye dayanır. Mükemmel performansa sahip olan başarılı bireylerin nasıl bu kadar başarılı olabildikleri üzerinde yoğunlaşmışlardır .Tüm insanların belirli bir takım becerileri var, fakat neden bazı insanlar bu beceriler üzerinde mükemmelleşmişlerdir? Bu iki bilim adamı, çok detaylı bir şekilde, üç ünlü terapistin davranışlarını dikkatle gözlemleyerek modellediler. Bu terapistler, Satir,Perls ve Erickson’du. Modelleme sonucunda bu üç ünlü insanın tarzlarının çok farklı olmasına rağmen kullandıkları kalıpların şaşırtıcı derecede birbirleriyle benzer olduğunu gördüler. Grinder ve Bandler, bundan sonra başka başarılı insanların da modellerini çıkararak çalışmalarını sürdürdüler.

NLP’nin YARARLARI

NLP, beynimizin fonksiyonunu anlama ve onu en etkin şekilde kullanma tekniklerini öğreten bilimsel temele dayanan bir düşünce sistemidir. Tüm sistemlerde olduğu gibi kendi temelinde de bir mantıksal düzeni vardır. Bu düzeni çok iyi anlarsanız, sistemi çok iyi kullanabilirsiniz.

Çünkü NLP, bilinçli kısmımız ile davranışlarımızı yönlendiren bilinçdışı kısmımız arasında  kullanabileceğimiz iletişim yeteneklerine sahip olmamızı sağlar.

Anlama yeteneğimiz ile bilincimizin içinde olan tüm algılar, beynimize sinir uçları ile ulaşır. Dil ise, düşüncelerimizi denetlemede ve diğer insanlarla iletişimimizde önemli bir rol oynamaktadır. Beynimiz, bunun sonucunda kişisel davranışlarımızı bir bilgisayar gibi programlayarak hayata geçirir.

Örneğin özgüvenli olmak bireyin elinde değildir. Bazı insan yaşadıkları ve ya yaşamadıkları dolayısıyla bunu doğal olarak geliştirmiş olabilir, bununla beraber, özgüvene sahip olabilmenin tekniğini öğrenen ve uygulayan herkes özgüvene sahip olabilir.

Beyninizin çalışma düzenini keşfettikçe gelişiminizi engelleyen alışkanlık, düşünce, duygu ve inançları fark ederek sonuca yönelik etkili çözümler üretirsiniz.

NLP’ de esas olan soru şudur; NASIL YAPILIR?

Yapabilenler ile yapamayanlar arasındaki temel farklar nedir? Niçin bazı kişiler hayallerini yaşarken, bazıları sürekli ideallerine ulaşabilmek adına kıvranıp duruyor?

NLP baştan sona pozitif bir düşünce sistemidir. Bazı kişiler geçmiş yaşamlarındaki kötü olaylara takılarak yaşamlarını sürdürürler; bazı kişiler ise gelecek kaygılarıyla mutsuz bir yaşam sürer. NLP, insana geçmiş hayatından ders alarak şimdiye odaklanmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bilim dalıdır. NLP'nin geçmişin olumsuzluklarını temizleme teknikleri ile bireyler geçmişteki kötü olayların etkisinden kurtularak, hedef belirleme teknikleri sayesinde de bir misyon ve vizyon belirleyerek geleceğe daha umutlu bir şekilde bakarlar. Bu sayede de günlük yaşamlarını daha pozitif bir şekilde yaşama şansını elde ederler.


İzmir Nlp Diploma Sertifika Programı

NLP DİPLOMA Programı;  Kendini tanıma, farkındalık ve değişimin ilk adımı niteliğindeki NLP giriş eğitimidir. NLP'nin sihirli dünyası için heyecanlı bir giriş olacaktır.

Hızla ve sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasına ayak uydurabilmek için değişimi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeliyiz. Ancak bu şekilde varlığımızı sürdürür, geliştiririz ve hayatımızda istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.


İzmir Nlp Diploma Sertifika Programının Süresi

Program süresi 30 saattir.


İzmir NLP Practitioner Sertifika Programı


İzmir NLP
Practitioner sertifika eğitim programında, kendinizle ve diğer insanlarla kurmuş olduğunuz iletişimi pekiştirmeyi öğrenirsiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve  öz kaynaklarınızı meydana çıkarıp, nasıl daha etkili bir şekilde kullanabileceğinizi, üretkenliğinizi geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini hayatınıza entegre etmeyi, tutsak ruh hallerinden kurtulup saniyeler içerisinde özgüven ve enerji  dolu duruma gelebilmeyi ve bu sayede yaşam kalitenizi artırmayı öğrenirsiniz.

NLP 1970’li yılların sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiş olan bir iletişim ve motivasyon modelidir. Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci – Gestalt Terapisi uzmanı Richard Bandler tarafından başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi yoluyla model haline getirilen NLP teknikleri Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüz dünyasında terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde ve etkin olarak kullanılmaktadır.

Bireysel yetenek ve becerilerin ortaya çıkarılıp pekiştirilmesi amacıyla kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli duruma getirip hedef odaklı ve yapıcı bir biçimde geliştirme sürecinde kullanılan yöntemler sunar.

İzmir NLP
Practitioner içeriği:

NLP nedir?

Zihin, Dil ve Davranış bağlantısı

NLP Temel Çalışma prensipleri ve felsefesi

NLP Kullanımı İçin Etik ve Profesyonel temel Hatlar

NLP Ön varsayımları

Koşullanma ve Öğrenilmiş Çaresizlik

Bilinçdışı Zihnin Çalışma prensipleri

Bilinç ve Bilinçdışı Zihin Arasındaki Farklar

Bilinç ve Bilinçdışı Zihnin Öğrenme İlkeleri

Öğrenme düzeyleri

NLP Değişim dönemi

Hedefler Açısından iyi Biçimlenmiş Koşullar Oluşturmak

Mantıklı, kesin, ulaşabilir, ayrıntılı hedefler oluşturabilmek

İletişim ve Dil elemanları

Algılama, İç Temsil ve Geri Bildirim dönemi

Uyum

Temel ve İleri düzeyde Uyumun Unsurları

Fizyoloji

Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyon

İzmir NLP Master Practitioner Sertifika Programı

NLP Master Practitioner; bütün pratisyen becerilerini ustalık ve en derin seviyesinde işlenme  seviyesidir. NLP Practitioner Sertifikası almış, NLP Pratisyen becerilerini uygulayabilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç kalıbı kullanabilme yeteneği sergileyen her pratisyen, bu eğitime katılabilir.  Bireysel müdahele yeteneğinizi arttırarak, iyi bir iletişimci olmak, kendi içsel farkındalığınızı keşfedip neleri başarabileceğinizi bilmek ve bunları uygulamak üzerine kurulu bir davranış bütününü daha derin yüzeyde işlemenizi ve uygulayan bir bütündür.NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz. Kendinde ve başkaları üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek için ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız. Bireysel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri seviyede gelişirsiniz. Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme kapasitenizi oldukça arttırırsınız. Çoklu takip yeteneği ile beraber akıl, duygu ve beden seçeneğine göre verimli durumları sürdürebilme yeteneğine sahip olursunuz.

İzmir NLP Master Practitioner içeriği;

Kişisel Değişimin Yönetilmesi ve Hedeflerin Planlamasına yönelik teknikler

Kriter Kullanmaya yönelik Kalıplar ve Ağız çabukluğu faaliyetleri

İleri düzeyde “Telkin” Teknikleri

Meta Model Uygulamaları ve Üretken Sorular Üretebilme becerileri

Model operatörler ve uygulama alanları

Tranderivasyonel Araştırma Yöntemleri

Linguistic Varsayımlar (Dil Varsayımları)

Swish- Bandler’ın uygulama Tekniği

Derin trans durumuna geçiş

Kişilik Tipolojileri Nelerdir?

Genel/Özel ölçeklendirme yöntemleri

İçsel/Dışsal düşünce tarzları ile ilgili ileri teknik ve yöntemler

Model Operatör Uygulamaları (Olaslık/Zorunluluk)

Bireysel Motivasyon türlerinin (Yaklaşmacı/Uzaklaşmacı) Öğrenilmesi

Birey, nesne, aktivite, bilgi, yer arasındaki temel ilgi durumları

Kişi – diğerleri ilşkisi

Aynılık-Farklılık İnsanları

Zaman sınıflandırması ve kullanım alanları

İş İlişkileri ile ilgili durumlar( Görev/ Devamlılık )

Strateji Belirleme

Karmaşık Durumlar  Oluşturma

Model Belirleme Teknikleri

Model biçimlendirme ve yerleştirme becerileri

Model aktarma Yöntemleri

Yeniden çerçevelendirme Biçimleri

Değişim Kalıpları

 
İzmir NLP Trainer Sertifika Programı
 
MTI (Mind Training İnstitute) standartlarında düzenlenen NLP Trainer eğitiminde katılımcılar, NLP eğitimi düzenleyebilmeleri için teorik ve teknik eğitimden geçirilir.

NLP Trainer Eğitimde katılımcıların kendisi eğitilir. NLP Trainer Eğitimi , kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları iş ile uyum içerisinde olmasını gerektirir. Katılımcılar eğitim süresince yapmak istedikleri işle ilgili bir öz kimlik geliştirirken, diğer yandan NLP bilgi ve tekniklerinin kullanımında uzmanlaşırlar ve bu bilgilerin aktarımı için gerekli pedagojik formasyon ve iletişim yeteneklerini geliştirirler.

•    NLP Eğitmeni Sertifika Programları (MTI (Mind Training İnstitute) Trainer Training) sonucunda NLP Eğitmeni sertifikası sahibi olurlar. NLP  Eğitimleri verebilir ve gruplar açabilirler.

 
MTI (Mind Training İnstitute)  TRAINER EĞİTMENİ SERTİFİKASYON STANDARTLARI

NLP Trainer Eğitimi Katılım Koşulları:

• NLP Trainer eğitimine katılabilmek, MTI (Mind Training İnstitute)   eğitim kriterleriyle karşılaştırılabilir standartlarda düzenlenmiş bir NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner eğitiminden mezun olmayı gerektirir.

• Kişinin resmi NLP Practitioner eğitim başlangıç tarihi ile Trainer eğitim başlangıç tarihi arasında NLP uygulayıcısı olarak en az iki senelik tecrübenin bulunma koşulu vardır.

• Sertifika eğitimlerimize katılım için, temel ruhsal ve bedensel sağlığın yerinde olması koşulu vardır. Eğitim, katılımcıların herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını kabul eder. NLP Sertifika eğitimleri tıbbi yada psikolojik terapi yerine geçmez. Katılımcılar, en az lise veya dengi eğitim kurumundan mezun olmalıdırlar.

MTI (Mind Training İnstitute) “TRAINER” EĞİTİM KOŞULLARI:

• NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner eğitimilerini MTI (Mind Training İnstitute) standartlarında bitirmiş olmak ve bilgi düzeylerinin bu eğitimi alabilecek düzeyde olması.

• Süpervizyon konusu olarak en az bir seminer sunmuş olmak.

• Katılımcılar en az 12 kişiden oluşan kalifiye bir grup karşısında her biri en az 25 dakika sürecek olan iki seminer konusununun sunumunu gerçekleştirir. Seminer konularının taslağı sunumdan en az bir ay önce yetkili eğitmene teslim
edilir. Sunum sonrası katılımcılar grup ve eğitmenlerden detaylı geri bildirim alır.

• Katılımcılar, uygulamalı sınav dışında, teorik bilgilerinin yeterliliği konusunda yazılı sınava tabi tutulur.

• Yazılı sınav, NLP Trainer eğitimine katılanların teorik NLP bilgisinin göstergesidir.


MTI (Mind Training İnstitute)  SERTİFİKASYON STANDARTLARI

Sertifikalı MTI (Mind Training İnstitute)  eğitmeni olmayan kişiler sertifika imzalayamaz yada herhangi bir kişiye sertifika veremez.

SERTİFİKA: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan  katımcılarımıza MTI (Mind Training İnstitute) tarafından Uluslararası  NLP Trainer sertifikası verilecektir.

 Saygın Coaching & Consulting bünyesindeki NLP Trainerlar hayatın nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle gelişim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.
Saygın Coaching & Consulting tarafından yaşamın en önemli aktörlerini profesyonel hale getirmeyi hedefleyen bir proje geliştirildi. Bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçlarını saptayan profesyoneller yetiştirilir. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.

İzmir NLP Eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir NLP Eğitimini için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Teknikleri eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka NLP Eğitimi ni tıklayabilirsiniz 

 
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :izmir nlp kursu - nlp eğitimi izmir - izmir kişisel gelişim eğitimi - nlp nedir - nlp teknikleri -

Yorumlar